Ring oss direkte
+47 918 42 352


Telefonrør

Skadedyr - symptom på større problemer?

Ved infestasjon av skadedyr, ta kontakt med oss for bistand til artsbestemmelse og tiltak for bekjempelse, samt utbedring av eventuelle skader. Av og til kan skadedyr være et tegn på større problemer.

Vi kan hjelpe deg med hele prosessen slik at det blir enklest mulig for deg å bli kvitt problemet.


Skadedyrstyper - og en kort forklaring

I en veldig grov inndeling, kan vi plassere skadedyr i tre kategorier.

 • Skadedyr i sammenheng med fukt
 • Ødeleggende skadedyr
 • Sjenerende skadedyr

Skadedyr i sammenheng med fukt

Denne gruppen bør du være OBS på

En rekke skadedyr er indikasjon på at det kan foreligge et fukt- og muggproblem, eller at det er i anmarsj.

Fukt- og muggproblematikk kommer ikke til å løse seg selv, og krever handling for å forebygge forverring.

I værste fall vil du oppleve at skadedyrene er en indikasjon på kommende problemer, og at fuktproblemet som ikke løser seg selv vil ende i muggproblematikk, som videre kan påvirke helsen i form av f.eks hodepinne, slapphet og trøtthet, og genrell uvelhet.

Ved å ta problemet i en tidelig fase vil du kunne unngå de store kostnadene. Derfor oppfordrer vi alle som er usikker på om de har forløp til fuktproblematikk til å bestille en befaring å avdekke dette fortest mulig.

Skadedyr som kan være tegn på fukt- og muggproblemer:

 • Sølvkre
 • Edderkopper
 • Råteborebiller
 • Maur generelt

Ødleggende skadedyr

Denne gruppen representerer skadedyr som ikke kommer som en indikasjon på fukt- og muggproblematikk, men som likevel er kjent for å yte skade på bolig.

Disse representerer både ytre og indre skader, på alt fra vegger og reisverk til ytre fasade.

 • Gnagere
 • Treborende insekter
 • Duer
 • Stokkmaur

Sjenerende skadedyr

Andre skadedyr trenger ikke å være en indikasjon på noe større problem, de trenger heller ikke å bety men de kan være like ubehagelige å ha på besøk likevel. De trenger ikke å utgjøre noen

 • Biller
 • Kakerlakker
 • Jordmaur